NYANYIAN GPM 116:1. AYO BAWA PERSEMBAHANMU (MANDARIN)


NYANYIAN GPM 116:1.
AYO BAWA PERSEMBAHANMU
(MANDARIN)

Ayo bawa persembahanmu
kepada Tuhan
Bawalah dengan rasa senang
Ayo bawa persembahanmu
kepada Tuhan
Bawalah…bawalah….
Tuhan sambut persembahanmu

Mandarin

将你最好的奉献带到主面前
jiang ni zui hao de feng xian dai dao zhu mian qian
ciang ni cui hao te feng sien tai tao cu mien chien

感恩和喜乐的心献上
I gan en he xi le de xian shang
I kan en he si le te sien shang

将你最好的奉献带到主面前
jiang ni zui hao de feng xian dai dao zhu mian qian
ciang ni cui hao te feng sien tai tao cu mien chien

献上最美好的主耶稣接钠你的奉献
xian shang zui mei hao de zhu ye su jie na ni de feng xian
sien shang cui mei hao te cu ye su cie na ni te feng sien

GEDUNG GEREJA JEMAAT KHUSUS GPM

No comments:

Post a Comment